Säästämisestä vastuulliseen rahankäyttöön

Keskiviikko 5.4.2017 - Harri Syrjäläinen

Säästämisestä vastuulliseen rahankäyttöön

Kangasalan Sanomat uutisoi 13.2.2009 etusivullaan, että ”Kangasalan kunta joutuu matokuurille”. Tavoite oli silloin leikata kunnan kuluja kolmessa vuodessa 10 miljoonaa euroa. Lisäksi jutussa kerrottiin, että jos mitään ei tehtäisi, vuonna 2017 kunnan lainakanta olisi jo 200 miljoonaa euroa. Säästöt eivät toteutuneet.

Säästämistä jatkettiin niin, että nykyisen valtuuston ensimmäisen budjetin valmistelussa virkamiehet leikkasivat 10 miljoonaa jo ennen lautakuntakäsittelyä. Tämäkään ei riittänyt vaan seuraavina vuosina leikattiin lisää kuluja, vähennettiin henkilöstöä ja karsittiin investointeja. Kuntamme oli negatiivisessa kierteessä. Olimme eläneet yli varojen eikä veroja voi jatkuvasti nostaa. Kunnan nettomenojen kasvu vuodessa oli ennen nykyisen valtuuston aloittamista 8,1 prosenttia. Tällä vaalikaudella kulujen kasvu on saatu kuriin ja vuoden 2016 tilinpäätöksessä kulujen kasvu on 0,02%     

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala Syrjäläinen

Sanoista tekoihin

Perjantai 12.10.2012 - Harri Syrjäläinen

Lähdin neljä vuotta sitten ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin intoa piukassa muuttamaan kuntaamme teemalla, että mihin ihmeessä verorahani käytetään. Nyt neljä vuotta kokeneempana tietoni on lisääntynyt huomattavasti. Olen neljä vuotta ollut tarkastuslautakunnan jäsenenä, joka on toiminut aitiopaikkana kunnan toimintoihin tutumiseen. Olen päässyt haastattelemaan kunnan ihmisiä kaikista henkilöstöryhmistä ja näin pystynyt luomaan kuvan kuntamme vahvuuksista sekä kehittämis- ja muutostarpeista. Virkamiesten tehtävänä on esitellä luottamusmiehille enemmän kuin yksi ainoa vaihtoehto päätettäväksi tulevista asioista. Valtuutettujen tulee tietää myös eri päätösten kustannusvaikutukset, ennen kuin asiasta lopullisesti päätetään valtuustossa. Valtuutettujen tehtävä on arvojensa pohjalta määrittää se mitä palveluista on valmis maksamaan. Kuluvan valtuustokauden ensimmäisessä valtuustoseminaarissa käsiteltiin kunnan talouden tasapainoittamissuunnitelmaa ja alustuksessa tuli esille, että kaikkia päätöksiä tulee pohtia uudelleen ja yhtään kiveä ei saa jättää kääntämättä, pyhiä lehmiä ei saa olla. Tämä on hyvä pitää mielessä. Taloudellisen tilanteen tai tarpeen muuttuessa jo tehtyjäkin päätöksiä on voitava muuttaa ja toteutettavien investointien ajankohtaa siirtää.

Kunnan tulee huolehtia lapsiperheiden palveluiden saavutettavuudesta. Lasten päivähoidon monipuolisuutta pitää kehittää. Tällä valtuustokaudella korotettiin yksityisen lastenhoidontuen kuntalisää. Tämä parantaa yksityisten perhepäivähoitajien asemaa ja antaa perheille lisää mahdollisuuksia hoitopaikan valintaan. Kangasalle on suunnitteilla myös yksityinen päiväkoti, joka monipuolistaa palveluntarjontaa ja vähentää kunnan rakennusinvestointeja. Koulujen ja päivähoidon palveluverkkoa tulee suunnitella pitäjänteisesti niin, että kasvavassa kunnassa on aina tilaa lapsille ja lapsiperheille.   

Menneisyydestä tulee oppia, tulevaisuutta pitää suunnitella ja muutos syntyy vain tekemällä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, Kokoomus, Syrjäläinen

Ryhmäpuheenvuoro budjettikokous 2011

Maanantai 14.11.2011 - Harri Syrjäläinen

 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

 

Olemme tänään hyväksymässä talousarviota vuodelle 2012.  Taloudellinen tilanne on ollut tasaisen haastava jo pitemmän aikaa. Talouden kasvu tulee näillä näkymin jatkumaan matalana tulevinakin vuosina.

Maailmantalouden suhdanteisiin emme pysty vaikuttamaan, emmekä pysty merkittävästi vaikuttamaan Suomenkaan talouteen, joten on syytä keskittyä siihen mihin Kangasalan kunnan työntekijät, virkamiehet ja me luottamushenkilöt pystymme vaikuttamaan eli kuntaorganisaation tuottavuuden ja ketteryyden jatkuvaan parantamiseen.

Tuottavuuden parantamisen esimerkkinä meidän päättäjien tehtävänä on kannustaa ja antaa resursseja uusien palvelutuotantotapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Luovien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan avointa, rohkeaa ja joskus jopa leikkisää mieltä. Kehittämisessä tarvitaan koko työyhteisön panosta. On kannustettava miettimään ja kokeilemaan uusia vaihtoehtoja toteuttaa palveluita, siitäkin huolimatta että jotkut ideat epäonnistuvat. Epäonnistumista ei pidä pelätä vaan käyttää opittu tieto hyödyksi uusissa hankkeissa.

Varhaiskasvatuksessa on Omppulan avoin varhaiskasvatustoiminta saanut paljon kiitosta. Tässä on yksi hyvä esimerkki siitä miten innovatiiviset kokeilut muuttuvat pysyviksi ja parantavat kuntalaisten palveluita.

Toisena esimerkkinä voisi käsitellä miten erikoissairaanhoitoa voitaisiin kotiuttaa omaan terveyskeskukseen. Olisiko mahdollista jaotella erikoissairaanhoidon palveluiden ostot niin, että voisimmekin hoitaa tietyn osa-alueen palkkaamalla siihen erikoislääkärin. Tällä tavalla palvelut olisivat lähellä kuntalaista kustannustehokkaasti. Tämän tyyppisiin innovativisiin ratkaisuihin kannustamme viranhaltioita. Kokeilua terveyskioskista odotamme myös innolla.

Prosesseissa, toimintatavoissa ja johtamisessa on aina parantamisen varaa. Palvelukeskusten välisessä yhteistyössä kannattaisi panostaa henkilöstön yhteiskäytön lisäämiseen. Strategisen johdon tavoitteena on ollut useamman vuoden ajan toiminnallisten prosessien toteutus. Toivottavasti tässä kohtaa voidaan todeta, että hyvin suunniteltu on puoliksi toteutettu.  

Investointimenot nousevat vuoden 2010 tilinpäätöksen 7,5 miljoonaan verrattuna kolmin kertaiseksi ja suunnitelmakaudella jopa viisin kertaiseksi. Investointien toteuttamiseksi on syytä etsiä myös vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Investointien toteutus tulorahoituksella ja lainalla vai elikaarimallilla? Kokoomuksen valtuustoryhmä kannustaa Oksan henkilökuntaa etsimään rohkeasti sopivia kohteita, jotka voitaisiin toteuttaa elinkaarimallin mukaisesti. Toivottavasti esimerkki tästä löytyy vuoden 2013 budjettista.

Seutuyhteistyössä ja seudullisissa hankkeissa on toimittava aktiivisesti jo hankkeiden alkuvaiheessa. Tiedon lisääminen luottamushenkilöille ja virkamiehille ei ole koskaan pahasta. Esimerkkinä tiedon tarpeesta luottamushenkilöille voisi käyttää seutuyhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. Seutuhallitus käsitteli vuonna 2008 käynnistetyn esiselvityksen toukokuussa 2009 ja päätti, että valmistelutyötä jatketaan. Kangasalan valtuustolle asiaa esiteltiin vasta syyskuussa 2011. Jälkikäteen voi pohtia, että olisiko kannattanut lukion kaavaa valmistellessa varata rakennuspaikka myös toisen asteen koulutusta varten?

Niille, joiden verenpaine nousee tätä jälkiviisastelua miettiessään, haluan huomauttaa, että meille on rakentumassa tasokas lukio, josta voimme olla ylpeitä. Lisäksi on pidettävä mielessä että uusia toimintatapoja etsittäessä on myös arvioitava jo tehtyjä ratkaisuja ja päätöksiä.

Arvoisa puheenjohtaja.

Elämään kuuluu, että mitään kehitystä ei tapahdu ilman yrittämistä ja monesti mikään ei muutu, ilman epäonnistumisesta saatua oppia. Epäonnistumisia ei siis pidä pelätä eikä sen takia kannata pelata varman päälle.Kangasalla on kaikki edellytykset olla paras paikka asua Pirkanmaalla. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman yhteistyötä. Haluamme Kokoomusryhmänä olla luomassa eteenpäin suuntaavaa politiikkaa. Toivomme johtajilta ja esimiehiltä joka tasolla rohkeaa ja avointa mieltä, jotta Kangasala löytää kärkipaikan uusien ideoiden toteuttajana.

Näillä sanoilla toivotan kaikille antoisaa kokouspäivää.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, kokoomus, ryhmäpuheenvuoro 2011, Harri Syrjäläinen