Ryhmäpuhe, Kangasalan kunnan tilinpäätös 2011

Maanantai 11.6.2012 - Harri Syrjäläinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Vuoden 2011 tilinpäätöksen osoittama ylijäämä on 5,4 milj . Tämä luo hyvää pohjaa tulevien vuosien haasteisiin. Oma pääoma on yli 100 milj €. Emme ole kriisikunta vaan voimme todeta olevamme vahva peruskunta. En kertaa kaikkia positiivisia tai negatiivisia lukuja vaan olen poiminut muutaman huomiota kaipaavan asian.

Palvelukeskuksille asetetut tavoitteet toteutuivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tavoitteisiin olisi hyvä lisätä mihin strategian kohtaan kyseisellä tavoitteella pyritään. Lisäksi olisi hyvä pohtia olisiko syytä tehdä tavoitteista tarkempia ja antaa tavoitteiden täyttämiselle takaraja. Joistain tavoitteista, voi myös kysyä, että ovatko ne liian helppoja?

Vaikka kuntakonsernilla on lainaa 3431 €/asukas, niin peruskunnan nettomääräinen lainan lisäys on saatu pysäytettyä. Nykyisen velkatason 1676 €/asukas pitäminen samalla tasolla tulee olemaan haasteellista tulevina vuosina mutta se on syytä pitää tavoitteena. Yhtälailla, kun julkisuudessa muistutetaan asuntolainojen korkotason noususta asuntovelallisia, niin meidän täytyy ottaa korkojen nousu huomioon myös kuntataloudessamme. Näin ollen investointien tulorahoitukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tasapainossa oleva kuntatalous vai hyvät palvelut? Näillä kahdella asialla on yksi yhteinen tekijä, kuntamme työntekijät. Omaan työhönsä motivoituneet, hyvin perehdytetyt ja koulutetut työntekijät ovat tärkeä osa kuntamme tulevaisuutta. Jotta pysymme vahvana peruskuntana, joka itse pystyy tuottamaan merkittävän määrän tarvitsemistaan palveluista. Yhdessä henkilökunnan kanssa sovitut tavoitteelliset mutta realistiset kehitys ja tuottavuustavoitteet ovat hyvä pohja säilyttää palveluiden taso myös tulevaisuudessa. Aktiivisella henkilöpolitiikalla pystymme vastaamaan siihen, että säilymme kilpailukyvyn palvelujen tuottamisessa.

Haluan kiittää ryhmämme puolesta kuntamme henkilöstölle vuoden 2011 työpanoksesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, kokoomus, tilinpäätös 2011,