Ryhmäpuhe Kangasalan kunnan henkilöstökertomus 2011

Maanantai 11.6.2012 - Harri Syrjäläinen

Henkilöstökertomuksesta haluan nostaa esille kolme asiaa:

- Työtapaturmat

- Sairaspoissaolot

- Palkattomat vapaat

Työtapaturmien suorat korvaukset eivät ole merkittävät. Mutta yksikin euro on liikaa jos se on estettävissä työskentelytapoja muuttamalla tai uusilla apuvälineillä. Toivottavasti tulevaisuudessa pystyttäisiin arvioimaan työtapaturmien kokonaiskustannukset niin, että esimerkiksi mahdolliset sijaisten palkat olisivat mukana kustannuksissa. Riskikartoituksen, tehokkaan raportoinnin ja epäkohtiin nopeasti puuttumisen avulla on mahdollista luoda turvallisempaa työympäristöä.

Sairauspoissaolot. Positiivinen asia on, että varhaisen tuen käyttöönotto ja sairauspoissaolojen seuranta on otettu käyttöön. Lähiesimiehien koulutusta tulee jatkaa tämän asian tiimoilta ja heillä tulee olla selkeät mallit kuinka toimia esimerkiksi kiusaamis ja häirintätilanteissa. Tulevaisuudessa olisi hyvä nähdä

poissaoloista aiheutuva euromääräinen kustannus, joka pitää sisällään myös mahdollisten sijaisten palkat. Kustannusten esilletuonnilla näemme sen paljonko kunnaltamme menee rahaa sairauslomapalkkoihin ja sijaisten palkkakustannuksiin. Panostamalla työolosuhteisiin voi olla mahdollista säästää sairauspoissaolokustannuksissa. Joskus pitää kuluttaa rahaa, että saadaan säästöjä aikaiseksi.

Vapaaehtoiset palkattomat vapaat. Vapaista on saatu säästöä n. 340 000 €. Vuodessa palkattomia vapaapäiviä pidettiin yhteensä 3396 kpl. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin 15,8 työntekijää on ollut poissa koko vuoden jos laskennallisena työpäivien määränä pidetään 215 päivää vuodessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, kokoomus, henkilöstökertomus 2011