Omistajaohjaus ja konserniohjaus

Share |

Maanantai 9.1.2012 - Harri Syrjäläinen


Omistajaohjaus ja konserniohjaus

Tampereen kaupunginhallituksen päätöksestä hyväksyä Tavase Oy:n osakepääoman korottaminen kerrotaan Tampereen kaupungin verkkosivuilla, sitaatti alkaa ” Kaupunginhallitukselle raportoidaan omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti hankkeen etenemisestä ja kustannuksista säännöllisesti” sitaatti loppuu.

Konserniohjaus ja omistajaohjaus ovat olleet puheen tasolla koko valtuustokauden.  Vuoden 2010 tilinpäätöksessä sivulla 40 kunnanhallitus toteaa konsernivalvonnan järjestämisestä, sitaatti ”Kehitettävää on eniten toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurannassa, analysoinnissa ja raportoinnissa” sitaatti loppuu. Heikoimman arvosanan vuoden 2010 tilinpäätöksessä konsernivalvonnan järjestämisessä sai osakkuusyritysten esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittamisesta konsernijohdolle. Samassa kappaleessa todetaan, että kunnanhallituksen hyväksymä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Kangasalan kuntakonsernissa (Corporate Governance) –asiakirja edellyttää konserniyhtiöiltä ja –johdolta entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tilinpäätöksessä 2009 sivun 46 yläreunassa on Strategisen johdon arviointikriteerinä mm. omistajaohjauksen toimivuus. Tavoitetasona on ollut omistajaohjaus käytössä. Toteutumisesta mainitaan: toteutunut talousarviossa esitetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen on syytä tarkistaa ja tarkentaa nykyistä omistajaohjausta osakkuusyhtiöiden raportointitavasta ja tiheydestä jotta valmistelussa käytössä oleva- ja valtuustolle esiteltävä tieto on ajantasaista ja riittävää.

Vuoden 2012 hyväksytyssä talousarviossa kohdassa strategiset päämäärät, 7. kohta, sivu 5, todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa, sitaatti” Omistajaohjausta (mm. edustajien ohjeistamista) ja konsernivalvontaa kehitetään konserniohjeen laatimisella” sitaatti loppu.

Arvoisa puheenjohtaja, Kokoomusryhmä olettaa, että 2012 talousarviossa oleva maininta konserniohjeesta johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin vuoden 2012 aikana ja konserniohje saadaan valtuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana.

Harri Syrjäläinen

kok valtuustoryhmän puheenjohtaja

Avainsanat: kangasala, kokoomus, omistajaohjaus, konserniohjaus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini